Rollen som faglig koordinator rummer mange udfordringer, dilemmaer og muligheder.

Det kan som koordinatorer, projektleder, tovholdere, der varetager ledelsesopgaver, men uden et formelt personaleansvar.

En funktion, der både er populær og giver mange muligheder. Men også udfordrende at fylde ud for dem, der skal forsøge at finde balancen mellem at være tæt på ledelse og tæt på kolleger og håndtere modsatrettede forventninger. Ofte kræver den man kan lede uden formel kompetence. Det betyder at du som koordinator skal kunne navigere. Men det afhænger i lige så høj grad af den nærmeste leder og teamet. De uformelle spilleregler styrer meget.


Det rejser spørgsmål som:

  • Hvor hører jeg mest til – hos lederen eller hos medarbejdergruppen?
  • Hvordan håndterer jeg modsatrettede forventninger?
  • Hvordan kan jeg fremme det, jeg brænder for?
  • Hvordan får jeg skabt et godt team
  • Hvordan balancerer jeg mellem udvikling og drift?

Gennem de sidste 6 år jeg udbudt åbne kursusforløb for faglige koordinatorer. Uanset om kursisterne er kommet fra jobcenter, borgerservice, børneområdet, voksenområdet, myndighed eller udfører, har de haft ovenstående spørgsmål til fælles.

Fremadrettet ønsker jeg at bruge min viden og alle de mange erfaringer til at tilbyde:

  • Rekvirerede undervisningsforløb eller temadage
  • Individuel supervision til dig, som arbejder som faglig koordinator – eller
  • Gruppesupervision til jer, som er flere koordinatorer inden for en kommune, eller som på anden måde har et samarbejdsfællesskab

Jeg kan også tilbyde helt særligt tilrettelagte forløb, hvor vi kombinerer supervision med elementer af undervisning, hvor du får konkrete redskaber, du kan anvende i din praksis.

Er du/ i tvivl hvad der er den gode model for jer, så tøv ikke med at kontakte mig, så finder vi en løsning sammen.