Undervisning, kurser og foredrag til:

 • Kommuner
 • Offentlige og private dag- og døgntilbud for børn og voksne med nedsat funktionsevne
 • Uddannelsesinstitutioner
 • Brugerorganisationer, forældregrupper og forældreforeninger

Om bl.a.:

 • støttemuligheder i forhold til handicapkompenserende ydelser efter serviceloven til børn og unge med nedsat funktionsevne
 • særlig støtte efter Servicelovens kapitel 11
 • sagsbehandlingsregler og retssikkerhed
 • dagtilbud – herunder særlige dagtilbud
 • støttemuligheder i forhold til folkeskoleloven samt støtte til uddannelse efter endt skolegang
 • særlig støtte til børn og unge
 • mødet mellem borger og myndighed
 • familieliv med handicap, herunder om søskende, overgang fra ung til voksen
 • ICS (Integrated children system) herunder de nye udredningsværktøjer på børnehandicapområdet
 • andre aktuelle emner

Konsulentbistand for kommuner:

I forhold til:

 • sagssupervision
 • faglig og organisatorisk udvikling, herunder udarbejdelse af kvalitetsstandarder og retningslinjer
 • udvikling af metoder i forhold til ledelsestilsyn og anvendelse med henblik på læring og faglig udvikling
 • systematisk sagsbehandling i forhold til udredning og vurdering af funktionsevne
 • overgang fra ung til voksen
 • koncepter til at skrive afgørelser i forhold til forskellige former for støtte
 • i enkeltsager, f.eks. som sparringspartner i forhold til særligt komplicerede sager eller sidemandsoplæring i forhold til bestemte typer af sager
 • som fast faglig sparringspartner på mail og telefon for faglige ledere, koordinatorer og socialrådgivere inden for handicapområdet
 • på gruppeniveau, f.eks. i forhold til opkvalificering af et konkret område, eks. systematisk vurdering af funktionsevne, gode afgørelser, implementering af ICS mm.

Familievejlederordning

Jeg tilbyder endvidere at være leverandør af Familievejlederordningen efter servicelovens § 11, stk. 8.

Konsulentbistand til organisationer

 • bistand og sparring til foreninger, som ikke selv har socialrådgiver ansat
 • konsulentbistand til udvikling og opstart af netværk
 • konsulentbistand og kurser i forhold til uddannelse af frivillige

Skribentvirksomhed:

 • udarbejdelse af notater, artikler og tekster til hjemmesider, foreningsblade m.m.. Det kan f.eks. være oversigter over konkrete støttemuligheder for en bestemt målgruppe af børn/unge og voksne med funktionsnedsættelser eller andre arbejdspapirer for kommunale socialrådgivere

Konsulentbistand til private:

Jeg tilbyder ikke rådgivning og konsulentbistand til private borgere.

 

Kontakt mig, så sammensætter vi et program, som passer til jeres behov.

 

     Kurser       Sagssupervision Sagsgennemgang   Foreninger