Jeg er uddannet socialrådgiver fra Den Sociale Højskole i Århus i 1988.

Siden jeg afsluttede grunduddannelsen har jeg løbende været i gang med efteruddannelse, herunder

  • Supervisoruddannelse hos DISPUK
  • Professionel formidling hos Attractor
  • Proceskonsulentuddannelsen hos Attractor
  • Den Offentlige Lederuddannelse. Lige som jeg har deltaget i en lang række faglige kurser, konferencer og temadage.

Ansættelser:

2013  – nu   :  Selvstændig socialrådgiver & handicapkonsulent

2009 – 2013: Afdelingsleder i Syddjurs kommune, familieafdelingens specialbistandsgruppen for børn og unge med nedsat funktionsevne

2002 – 2009: Konsulent og faglig koordinator ved Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

2001 – 2002: Konsulent i Århus Amt, børn og unge med nedsat funktionsevne

1994 – 2001: Socialrådgiver og projektmedarbejder ved Center for små Handicapgrupper i Århus

1988 – 1994: Socialrådgiver i Århus kommune i specialbistandsgruppen for børn og voksne med nedsat funktionsevne