Sagssupervision og faglig sparring

 

Jeg tilbyder sagssupervision og faglig sparring til rådgivere og sagsbehandlere, der arbejder inden for handicapområdet. Jeg tilbyder individuel såvel som sagssupervision for grupper/teams.

Supervisionen kan f.eks. bidrage til, at:

  • få overblik over en sag
  • afklare juridiske spørgsmål med inddragelse af nyeste praksis fra Ankestyrelsen
  • få overblik i forhold oplysning af sagen, hvilke oplysninger mangler, hvad er vigtigt at få afdækket?
  • få fokus på ”blinde pletter” i forhold til sagen og sagens problemstillinger
  • få hjælp i forhold til problemstillinger eller dilemmaer i forhold til samarbejdet med samarbejdspartnere eller med borgeren og familien
  • få fokus på myndighedsrollen
  • få sparring i forhold til de konkrete – og ofte svære skønsmæssige vurderinger
  • få fokus på brug af (nye) konkrete værtøjer og metoder
  • drøfte generelle problemstillinger, som er aktuelle for jer – f.eks. ny lovgivning, praksis mv.

 

Jeg lægger vægt på, at facilitere en proces, hvor alle deltagere føler sig trygge ligesom jeg lægger vægt på at bidrage til, I selv er med til at finde brugbare løsninger og handlemuligheder og få metoder og værktøjer og metoder, som I kan bruge fremadrettet. Arbejder i med ICS og/eller LØFT inddrager vi disse metoder i sparringsprocessen.

Jeg anvender ofte visuelle stilladser, hvor vi sammen tegner sagen op på tavlen for at få et fælles overblik.

Kontakt mig for en nærmere drøftelse af jeres behov og ønsker!

 

Jeg tilbyder også…. Arbejdspladskurser…

 

 

 

Tilbagemeldinger fra nogle af mine kunder.

“Vibeke er meget kompetent og har en såvel bred som dyb faglig viden omkring handicapsager”

“Vibekes tålmodighed i forhold til sagssupervision er et stort plus, og samtidigt evner hun at få os til at holde fokus på det vigtige i sagerne”

“Vibeke er skarp, og er god til spotte de små uoplyste hjørner i sagerne”

“Vi har i Handicapteamet stor glæde af sagssupervisionen. Vi får under kyndig vejledning vendt alle facetterne i sagerne og får gode metoder og redskaber til, selv at finde de brugbare løsninger”