Jeg tilbyder supervision  til rådgivere og sagsbehandlere, samt andre fagpersoner, der arbejder inden for handicapområdet, både inden for myndighedsområdet og udfører/tilbud.

Jeg tilbyder individuel såvel som sagssupervision for grupper/teams.

Derudover tilbyder jeg personlig og faglig supervision til faglige koordinatorer. Som faglig koordinator kan du opleve mange dilemmaer og udfordringer i forhold til de særlige vilkår, det giver at lede uden formel kompetence. Udfordringer og dilemmaer i forhold til samarbejdet med teamet og din leder.

Jeg har arbejdet med supervision i mange år, har afsluttet supervisor uddannelse hos DISPUK i 2021.

Supervisionen tager afsæt i tilgange fra den systemiske, narrative, motiverende tilgang.

Jeg lægger vægt på, at facilitere en proces, hvor deltagerne føler sig trygge, og at vi sammen skaber et rum for refleksion. Derudover lægger jeg vægt på at bidrage til, at I selv er med til at finde brugbare løsninger og handlemuligheder og få metoder og værktøjer og metoder, som I kan bruge fremadrettet.

Arbejder I med ICS og/eller LØFT inddrager vi disse metoder i sparringsprocessen.

Jeg anvender ofte visuelle stilladser, hvor vi sammen folder problemstillingerne ud, og får et visuelt fælles overblik.

Relationen mellem supervisand og supervisor er vigtig og en forudsætning for et vellykket forløb. Derfor tilbyder jeg altid et uforpligtende møde, hvor vi ser hinanden an samt drøfter og afstemmer forventningerne.

Supervisionen kan have fokus på:

 • Udfordringer og dilemmaer i forhold til samarbejdet med en konkret borger/familie eller udfordringer i forhold til en konkret målgruppe
 • Egen praksis, både det der fungerer og det, der udfordrer
 • Værdier, normer og “burder”
 • Udfordringer og dilemmaer i forhold til samarbejdspartnere
 • Behov for at få overblik over en sag
 • Behov for at få overblik i forhold oplysning af sagen, hvilke oplysninger mangler, hvad er vigtigt at få afdækket?
 • Egne ”blinde pletter” i forhold til sagen og sagens problemstillinger
 • Udfordringer i myndighedsrollen
 • Behov for sparring i forhold til de konkrete – og ofte svære skønsmæssige vurderinger
 • Behov for at få fokus på brug af (nye) konkrete værtøjer og metoder
 • Drøfte generelle problemstillinger, som er aktuelle for jer – f.eks. ny lovgivning, praksis mv.

Kontakt mig for en nærmere drøftelse af jeres behov og ønsker!

 

Tilbagemeldinger fra nogle af mine kunder.

“Vibeke er meget kompetent og har en såvel bred som dyb faglig viden omkring handicapsager”

“Vibekes tålmodighed i forhold til sagssupervision er et stort plus, og samtidigt evner hun at få os til at holde fokus på det vigtige i sagerne”

“Vibeke er skarp, og er god til spotte de små uoplyste hjørner i sagerne”

“Vi har i Handicapteamet stor glæde af sagssupervisionen. Vi får under kyndig vejledning vendt alle facetterne i sagerne og får gode metoder og redskaber til, selv at finde de brugbare løsninger”