Handleplaner – formål for indsatsen og konkrete og specifikke mål

 – Er det også en faglig udfordring for jer?

 

Arbejdet med handleplaner og de faglige udfordringer med at formulere mål, er aktuelt både når det gælder arbejdet med børn, unge og voksne med nedsat funktionsevne.

Der sættes mere og mere fokus på, at de indsatser, der sættes i gang også bidrager til udvikling forandring. Det kræver faglighed at opstille gode mål, og derfor er det relevant, at der løbende arbejdes med og sættes fokus på arbejdet med mål.

Samtidig er det en opgave, som mange rådgivere og sagsbehandler finder svært og udfordrende, og erfaringerne viser at det betyder, at målene kan blive for overordnede, så de er vanskelige at følge op på da det ikke fremstår klart, hvad det er for en udvikling eller forandring, man ønsker at opnå.

På kurset inddrager vi elementer og spørgsmål med inddragelse af jeres konkrete sager og det, som er vigtigt for jer. Dagen vil veksle mellem oplæg og konkrete øvelser.

Vi sætter fokus på: 

  • Samspillet mellem indsatsformål og indsatsmål
  • Hvordan sikrer vi at familiens, borgerens ressourcer og egne ønsker inddrages i målsætningsarbejdet
  • Hvordan laver vi konkrete mål, som giver et godt grundlag og dokumentation for at lave opfølgning på udvikling og vurdere indsatsens effekt og relevans
  • Udfordringer i samarbejdet mellem myndighed og leverandør i forhold til målsætningsarbejdet
  • Hvad er myndighedens opgaver og ansvar og hvad er leverandørens opgaver og ansvar
  • Inddragelse af elementer fra ICS/VUM
  • Gennemsigtighed i målene, så målene bliver et godt og fælles styringsværktøj for både myndighed, leverandør og familie – og mål som alle parter har ejerskab til.
  • Samspillet mellem handleplan – pædagogisk plan – statusbeskrivelser – opfølgning
  • Omsætning af myndighedens mål til mål og delmål i den pædagogiske plan

Kurset henvender sig primært til sagsbehandlere i kommunale familieafdelinger – og specialbistandsgrupper og voksenhandicap, men også til leverandører, ligesom der kan tilrettelægges et fælles kursus for myndighed og leverandører.

 

Alt efter jeres behov designes en halv eller en hel dag, som indeholder oplæg og konkrete øvelser og fælles drøftelser. Inden vi afslutter dagen drøfter vi – og laver aftaler om hvordan, I arbejder videre.

Kurset udbydes som arbejdspladskursus, men I er også velkommen til at gå sammen med nabo- eller venskabskommunen.

Der er også mulighed for at tilrettelægge et forløb, hvor jeg forud for temadagen gennemgår nogle af jeres sager, og hvor vi sammen arbejder med at formulere mål i forhold til de konkrete sager, men også drøfter de mere generelle spørgsmål og problemstillinger, som I er optaget af og har behov for at få hjælp til. I forløbet kan også indlægges en opfølgningsdag.

 

Kontakt mig, så sammensætter vi et program, som passer til jeres behov.

 

Jeg tilbyder også…. Arbejdspladskurser…