Supervisions- og konsulentopgaver, bl.a.:

 • Favrskov kommune
 • Jammerbugt kommune
 • Viborg kommune
 • Gentofte kommune, Psykiatri og Handicap
 • Region Sjælland, Synscenter Refsnæs
 • Haderslev kommune
 • Vordingborg kommune
 • Randers kommune
 • Region Midtjylland, Institut for Kommunikation og Handicap
 • Faaborg/Midtfyn kommune
 • Aarhus kommune
 • Odsherred
 • Hedensted kommune
 • Vejle kommune
 • Familie-Fokus, Region Midtjylland
 • Gentofte kommune, Børn og Skole
 • Struer kommune
 • Aalborg kommune
 • Silkeborg kommune
 • Odense kommune
 • Hedensted kommune
 • Århus kommune
 • Vikarbureauet “Hyret” – udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser i.f.t socialt udsatte børn og unge (ICS/DUBU)
 • Odder kommune
 • Socialstyrelsen, Kontoret for bevægelseshandicap, hjælpemidler og teknologi
 • Opholdsstedet Vand & By
 • Mandecentret, København & Århus
 • Holstebro kommune
 • Morsø kommune
 • Norddjurs kommune
 • Invencon/Manuxa
 • Billund kommune
 • Ikast/Brande kommune
 • Pindstrupcentret
 • Kalundborg kommune
 • Syddjurs kommune

Undervisning/Kurser/temadage, bl.a.:

 • Limfjordsskolen, Løgstør
 • Schultz Campus
 • Socialstyrelsen – workshop om tværfagligt- og tværprofessionelt samarbejde i forbindelse med Projekt Bedre koordination
 • Hjernebarnet – temamøder om hjemmetræning
 • Hedensted kommune – kursus om hjemmetræning
 • Viborg kommune – kursus om hjemmetræning
 • Marjatta  – Skole og botilbud, Præstø
 • Odense kommune, Børne- og unge Rådgivningen
 • Aalborg kommune, Udviklingsafsnit for børn og unge
 • COK, komplekse enkeltsager – social og beskæftigelse
 • Vejle kommune – de gode statusudtalelser
 • Region Sjælland, Synscenter Refsnæs
 • COK – Kursus om hjemmetræning med fokus på træningsmetoder, faglige vurderinger og dokumentation
 • VIA – Børnekataloget – “At skrive en sag”
 • Dansk Socialrådgiverforening, Region Nord og Region Øst – temadag for faglige koordinatorer
 • VIA – særligt tilrettelagt kursusforløb ICS
 • COK – “Komplekse enkeltsager – social og beskæftigelse”
 • COK – Kursus om hjemmetræning – Servicelovens § 32 og § 32a
 • Rudersdal kommune, dækning af nødvendige merudgifter til handicapbil
 • COK/KL børnehandicap konference – Hjemmetræning efter Servicelovens § 32a
 • VIA – Børnekataloget – ICS praksiskursus og ICS superbrugerkursus
 • Ikast/Brande kommune
 • Gentofte kommune – Udviklingsforløb med en række temadage og sparringsforløb
 • Struer kommune
 • Odense kommune
 • Hedensted kommune, familieafdelingen – Servicelovens §§ 41/42
 • UC-Lillebælt – Børnekataloget, ICS praksiskursus
 • Vordingborg kommune, afdeling for børn og familie – systematisk sagsbehandling og de nye udredningsværktøjer på børnehandicapområdet
 • Norddjurs kommune, Børne- familie, handicapteam – de nye udredningsværktøjer på børnehandicapområdet
 • Socialstyrelsen, seminar om udvikling af forældrekurser
 • Handicapfaggruppens konference 2015 – workshop om udredningsværktøjerne på børnehandicapområdet
 • UC-Syd – Børnekataloget, delopgave 2, om særlig støtte efter servicelovens kapitel 11
 • Region Sjælland – temadage for regionens døgntilbud for udsatte børn og unge og børn og unge med funktionsnedsættelse om ICS og samarbejde mellem myndighed og udfører
 • COK – kursus om Hjemmetræning, arbejdspladskursus for Odense kommune
 • Kursus for erfarne – Servicelovens §§ 41/42 (egne åbne kurser)
 • Kursus om BPA-ordninger (egne åbne kurser)
 • Kalundborg kommune, Voksenspecialenheden, VUM
 • Socialstyrelsens kurser om de nye udredningsværktøjer på børnehandicapområdet
 • Invencon – “Den stærke hånd”, servicelovens regler om hjælpemidler
 • Morsø kommune, Social og Sundhed, BPA-ordninger
 • Viborg kommune, Børn og Unge, systematisk sagsarbejde i forhold til målgruppevurderinger Servicelovens §§ 41/42
 • VIA University College, ICS og implementering
 • Frederikshavn kommune, Ungeenheden, støttemuligheder til voksne med nedsat funktionsevne
 • Københavns kommune, Forældrestøtten, Efterværn
 • COK: Underviser på Socialstyrelsens kurser ”Støtte og indsatser til børn med fysisk og psykisk handicap”

Foredrag i handicaporganisationer, forældregrupper mv., bl.a.:

 • LEV
 • OCD foreningen
 • Landsforeningen for Down syndrom
 • Dansk Handicapforbund
 • Crouzonforeningen i Danmark
 • Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta (DFOI)
 • Angelman Foreningen

Skribentvirksomhed

 • Københavns Professionshøjskole/Socialstyrelsen: udvikling af e-lærings materiale om udredningsværktøjet.
 • Socialstyrelsen: “Kvalitet i sagsbehandlingen – en håndbog i anvendelse af ICS og udredningsværktøjet”
  – hovedparten af kapitel om udredningsværktøjet, 2018
 • EG Kommuneinformation: Fra oktober 2013 til 2017 har jeg været forfatter ved Kommuneinformations Netinfoserie (NIS). Jeg skriver flere forskellige LovAssistenter inden for servicelovens støtte til børn og voksne samt flere forskellige ServiceAssistenter under Borgerservice. (EG kommuneinformation blev i 2017 overtaget af Schultz lovservice).

Rådgivning for brugerorganisationer

 • Cystisk Fibrose Foreningen