Velkommen til min hjemmeside!

Mit navn er Vibeke Larsen. Jeg er socialrådgiver med 35 års erfaring som socialrådgiver.

Igennem de mange år har jeg arbejdet inden for handicapområdet, som rådgiver, i forskellige konsulentfunktioner og som leder.

Jeg bor i Lystrup uden for Aarhus.

Jeg har siden 2013 arbejdet som selvstændig socialrådgiver og handicapkonsulent, hvor jeg har arbejdet med mange forskellige opgaver; undervisning, sparring, konsulentbistand, rådgivning og supervision.

Min primære ydelse er er nu supervision og faglig sparring for fagpersoner inden for handicapområdet samt foredrag og oplæg for handicapforeninger og organisationer.

Derudover påtager jeg mig i mindre omfang forskellige konsulentopgaver og undervisningsopgaver.

Jeg er optaget af at bidrage til trygge og meningsfulde udviklings- og læreprocesser. Lige som jeg i forbindelse med oplæg og foredrag for forældre/pårørende lægger stor vægt på at bidrage til at indsigt i “systemets logik” og rådgivning om handlemuligheder, og understøtte det gode samarbejde mellem familien og systemet.