Socialrådgiver, handicapkonsulent og underviser

Velkommen til min hjemmeside!

Jeg tilbyder

  • undervisning
  • kurser/temadage
  • supervision
  • konsulentbistand

Jeg arbejder inden for handicapområdet og det psyko-sociale område. Se mere på siden Mine tilbud

Jeg har i mere end 30 år arbejdet som socialrådgiver, og gennem alle årene har jeg beskæftiget mig med handicapområdet.

Mit erfaringsgrundlag stammer fra mit arbejde som socialrådgiver og mellemleder i kommunal forvaltning, som socialrådgiver og konsulent i flere statslige rådgivningstilbud. Derudover har jeg igennem årene samarbejdet med en række handicaporganisationer. Jeg har således et godt overblik over området, stor viden om og erfaring med lovgivning og omsætning af loven i praksis samt erfaring med faglig udvikling af metoder i praksis.

Mine tilbud retter sig blandt andet mod kommunale forvaltninger på børne- og ungeområdet og på voksenhandicapområdet, døgninstitutioner og opholdssteder.

Jeg tilbyder også foredrag og konsulentbistand til handicaporganisationer og foreninger.

Jeg er optaget af at bidrage til gode udviklings- og læreprocesser og af hvordan der kan skabes mening, f.eks. i forbindelse med forandringsprocesser og implementering af nye metoder. Lige som jeg i forbindelse med kurser for og rådgivning til forældre/pårørende lægger stor vægt på at bidrage til at indsigt i “systemets logik” og rådgivning om handlemuligheder, og understøtte det gode samarbejde mellem familien og systemet.

ICS og udredningsværktøjet på børnehandicapområdet

Gennem de sidste år har jeg samarbejdet med VIA-UC om udvikling af undervisningsmaterialer og afholdelse af kursusforløb om ICS. Det gælder metodekurser og Superbruger kurser.

Se mere her: ICS

Derudover har jeg solid erfaring med udredningsværktøjet på børnehandicapområdet, hvor jeg i forbindelse med den seneste forenkling har skrevet kapitlet om udredningsværktøjet i Socialstyrelsens håndbog. Også her har jeg indgået i udvikling af undervisningsmaterialet til Børnekatalogets kurser – og underviser på metodekurset og på videnskurset.

Jeg har desuden praksiserfaring med anvendelse af udredningsværktøjet.

Se mere her:Udredningsværktøjet på børnehandicapomraadet

Tilbud til faglige koordinatorer

Gennem de sidste 6 år har jeg i samarbejde med Lars Rasmussen/LR Consult udbudt og gennemført kursusforløb for faglige koordinatorer.

Fra 2021 udbyder vi ikke længere åbne kurser. I stedet tilbyder jeg rekvirerede særligt tilrettelagte forløb og faglig, personlig supervision målrettet faglige koordinatorer.

Mit afsæt for supervisionen er en systemisk, narrativ og motiverende tilgang. Du får sparring og hjælp i forhold til de udfordringer og dilemmaer, du oplever i din praksis.

Se mere her: Tilbud til faglige koordinatorer