Socialrådgiver, handicapkonsulent og underviser

Velkommen til min hjemmeside!

Jeg tilbyder undervisning og konsulentbistand inden for handicapområdet og det psykosociale område.

I mere end 30 år har jeg beskæftiget mig med handicapområdet.

Mit erfaringsgrundlag stammer fra mit arbejde som socialrådgiver og mellemleder i kommunal forvaltning, som socialrådgiver og konsulent i flere statslige rådgivningstilbud. Derudover har jeg igennem årene samarbejdet med en række handicaporganisationer.

Jeg har således et godt overblik over området, stor viden om og erfaring med lovgivning og omsætning af loven i praksis samt erfaring med faglig udvikling af metoder i praksis.

Mine tilbud retter sig blandt andet mod kommunale forvaltninger på børne- og ungeområdet og på voksenhandicapområdet, døgninstitutioner og opholdssteder.

Jeg tilbyder også foredrag og konsulentbistand til handicaporganisationer og foreninger.

Jeg er optaget af at bidrage til gode udviklings- og læreprocesser og af hvordan der kan skabes mening, f.eks. i forbindelse med forandringsprocesser og implementering af nye metoder. Lige som jeg i forbindelse med kurser for og rådgivning til forældre/pårørende lægger stor vægt på at bidrage til at indsigt i “systemets logik” og rådgivning om handlemuligheder, og understøtte det gode samarbejde mellem familien og systemet.


Jeg tilbyder

Undervisning og konsulentbistand.

Se mere om mine tilbud, f.eks om arbejdet med hjemmetræning, handleplaner, indsatsformål og mål, udredningsværktøjer på børnehandicapområdet eller mine tilbud om sagssupervision, sagsgennemgang – eller tilbud til handicapforeninger.


Åbne kurser

Styrk din rolle som faglig koordinator

NYT KURSUSFORLØB STARTER MARTS 2020

Jeg udbyder i samarbejde med LR-Consult, v. Lars Rasmussen et kursustilbud for faglige koordinatorer som arbejder inden for det sociale område, borgerservice eller jobcenter. Et kursus, som sætter fokus på mange af de dilemmaer og udfordringer, man står i som faglig koordinator.

Kurset kan også rekvireres som arbejdspladskursus, kontakt os for nærmere information

Download kursusbeskrivelsen som PDF

Udtalelse fra en deltager efterår 2015:
“Jeg kan bruge meget fra kurset. Flere ting er blevet tydeligere. Jeg er blevet mere opmærksom på de grundlæggende spørgsmål: Hvad er vores kompetence? Hvor er vores grænser? Hvornår kan vi sige nej?”

Læs flere udtalelser her

HJEMMETRÆNING – SERVICELOVENS § 32A

Via COK udbyder jeg et 2-dages internatkursus, som jeg afholder sammen med ergoterapeut Pernille Kvist fra Ergoment. Her har vi fokus på de faglige vurderinger, på hvordan vi vurderer om den konkrete træningsmetode matcher barnets behov, formå og mål.

Hjemmetræning § 32: dokumentationspraksis, metoder og faglige vurderinger 

KOMPLEKSE SAGSFORLØB

Sammen med socialrådgiver Søren Møller Petersen udbyder jeg via COK et 2-dages arbejdsplads kursus, hvor vi har fokus på komplekse sagsforløb. Sagsforløb som kan være være komplekse f.eks. på grund af kompleks lovgivning, mange involverede samarbejdspartnere og aktører, konfliktfyldt samarbejde. Kurset tager sigte på at kvalificere arbejdet med komplekse / bøvlede sagsforløb igennem tilvejebringelse af relevant teori og nyttige værktøjer i vekselvirkning med arbejde med konkrete sager.

Komplekse enkeltsager – social og beskæftigelse

Andet

Jeg indgår i øvrigt i forskellige samarbejder, blandt andet med Pernille Kvist, som ejer firmaet Ergoment, som udbyder det forskningsbaserede og kvalitetssikrede træningskoncept Akrobat®, målrettet børn og unge med særlige behov. Her indgår jeg i fagligt netværk og som faglig sparringspartner for Akrobats konsulenter – www.akrobathome.dk/terapeuter/