Priser 2024

Udgangspunktet er, at:

  • En hel kursusdag koster 15.500 kr. + moms og dækning af transportudgifter.
  • En halv kursusdag koster 11.500 kr. + moms og dækning af transportudgifter.
  • En konsulenttime koster 1000 kr. + moms.
  • Supervision koster 1150 kr. + moms pr. time.
  • Ved konsulentbistand hos jer, beregnes en timesats på 450 kr. for transport ud over en time.
  • Skribentvirksomhed: prisen fastsættes i et samarbejde ud fra opgavens art og omfang.
  • Handicapforeninger, forældregrupper m. flere: prisen for foredrag for foreninger, handicapgrupper, forældregrupper, pårørende og andre, der ikke er fagpersoner aftales altid konkret.

Befordringsudgifter

  • Befordringsudgifter vil som hovedregel blive beregnet som kilometergodtgørelse med 3,79 kr. pr. kørt km i 2024. Dertil kommer broafgift eller færge. Der vil i særlige situationer beregnes nødvendig overnatning oveni.

Der er dog altid mulighed for en drøftelse af prisen, f.eks. afhængig af om man køber flere ydelser på én gang, eller om der ønskes tilbud på en konkret særlig, konkret opgave.

Kontakt mig og få et tilbud på din opgave.