Priser 2021 

Udgangspunktet er, at:

  • En hel kursusdag koster 15.000 kr. + moms og dækning af transportudgifter.
  • En halv kursusdag koster 9.000 kr. + moms og dækning af transportudgifter.
  • En konsulenttime koster 850 kr. + moms.
  • Supervision koster 900 kr. + moms pr. time.
  • Ved konsulentbistand hos jer, beregnes en timesats på 400 kr. for transport ud over en time.
  • Skribentvirksomhed: prisen fastsættes i et samarbejde ud fra opgavens art og omfang.
  • Handicapforeninger, forældregrupper m.flere: prisen for foredrag for foreninger, handicapgrupper, forældregrupper, pårørende og andre, der ikke er fagpersoner aftales altid konkret.

Befordringsudgifter

  • Befordringsudgifter vil som hovedregel blive beregnet som kilometergodtgørelse med 3,44 kr. pr. kørt km i 2021. Dertil kommer broafgift eller færge. Der vil i særlige situationer beregnes nødvendig overnatning oveni.

Der er dog altid mulighed for en drøftelse af prisen, f.eks. afhængig af om man køber flere ydelser på én gang, eller om der ønskes tilbud på en konkret særlig, konkret opgave.

Kontakt mig og få et tilbud på din opgave.