Tilbud til foreninger

Jeg tilbyder forskellige ydelser til foreninger og brugerorganisationer inden for handicapområdet.
Vi laver altid konkrete aftaler om indhold og form, så det passer til det behov, I har.

 

Kurser, foredrag og undervisning om bl.a.:

  • Støttemuligheder til børn og unge med nedsat funktionsevne, herunder støtte til dækning af nødvendige merudgifter og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste efter Servicelovens §§ 41/42, aflastning m.m.
  • Støttemuligheder til voksne med nedsat funktionsevne, herunder støtte til nødvendige merudgifter, praktisk hjælp, ledsagelse m.m.
  • Det gode samarbejde mellem borger og kommune, herunder regler for sagsbehandling og på hvordan kommunen behandler en sag og vurderer hvilken hjælp, der kan bevilges
  • Familieliv – livsvilkår for børn med funktionsnedsættelse, deres forældre og søskende og familie i øvrigt  – et oplæg til drøftelse og dialog
  • Overgang fra barn til voksen – hvad sker der når den unge fylder 18 år, hvilke støttemuligheder der er, når man er voksen

 

Udarbejdelse af notater

Jeg tilbyder videre at udarbejde notater, herunder om støttemuligheder mv. til f.eks. hjemmesider, foreningsblade mv.
Det kan f.eks. være oversigter over konkrete støttemuligheder og regler for sagsbehandling i kommunen.

 

Kontakt mig for en nærmere drøftelse af jeres behov og ønsker.