Tilbud til foreninger og handicaporganisationer

Jeg tilbyder forskellige ydelser til foreninger og brugerorganisationer inden for handicapområdet.
Vi laver altid konkrete aftaler om indhold og form, så det passer til det behov, I har.

Jeg har også erfaring med online foredrag.

Kurser, foredrag og undervisning om bl.a.:

Børn og unge

  • Støttemuligheder til børn og unge med nedsat funktionsevne, herunder støtte til dækning af nødvendige merudgifter og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, aflastning m.m.
  • Familieliv – livsvilkår for børn med funktionsnedsættelse, deres forældre og søskende og familie i øvrigt  – et oplæg til drøftelse og dialog

Voksne

  • Overgang fra barn til voksen – hvad sker der når den unge fylder 18 år, hvilke støttemuligheder der er, når man er voksen
  • Selvbestemmelsesretten er en grundlæggende ret, også for mennesker med udviklingshandicap. Det giver ofte anledning til mange dilemmaer og spørgsmål.
  • Støttemuligheder til voksne med nedsat funktionsevne, herunder støtte til nødvendige merudgifter, praktisk hjælp, ledsagelse m.m.

Tværgående

  • Det gode samarbejde mellem borger og kommune, herunder regler for sagsbehandling og på hvordan kommunen behandler en sag og vurderer hvilken hjælp, der kan bevilges
  • Klageregler – vejen gennem klagesystemet, hvordan bruger man sine klagemuligheder konstruktivt, hvordan laver man en god klage

Udarbejdelse af notater

Jeg tilbyder videre at udarbejde notater, herunder om støttemuligheder mv. til f.eks. hjemmesider, foreningsblade mv.
Det kan f.eks. være oversigter over konkrete støttemuligheder og regler for sagsbehandling i kommunen.

Kontakt mig for en nærmere drøftelse af jeres behov og ønsker.