Sagsgennemgang og fagligt kvalitetscheck

 

Har I brug for et grundigt tjek eller eftersyn af udvalgte typer af sager?

 

Jeg tilbyder en grundig gennemgang, som kan bidrage til at få et godt afsæt for faglig udvikling og evt. justering af praksis.

En gennemgang af sager kan have fokus på blandt andet:

 • Er sagerne tilstrækkeligt belyst
 • Er der begrundelser for afgørelser i sagen
 • Er de retslige ydelser vurderet korrekt
 • Er der sammenhæng mellem bevillinger og Ankestyrelsens praksis
 • Andre forvaltningsretlige og retssikkerhedsmæssige aspekter
 • Andet som er relevant for jer og for typen af sager

Det kan f.eks. være sager

 • Hvor der er bevilget døgnaflastning til børn og unge med funktionsnedsættelse, hvor det kan være relevant at tage et grundigt kig på om antallet af bevilgede døgn er tilpasset den støtte familien i øvrigt får.
 • Med BPA-ordninger til voksne med funktionsnedsættelse, hvor det kan være relevant med en gennemgang i forhold til vurdering af borgerens funktionsnedsættelse, arbejdslederfunktionen og udmåling.
 • Med bevilling af handicapkompenserende støtte efter Servicelovens §§ 41 og 42 og evt. anden støtte.
 • I forhold til unge, hvor der er fokus på overgangen til voksen 

 

Opgavebeskrivelsen laver vi i en dialog. 

I får en samlet rapport og tilbagemelding som indeholder:

  • Bemærkninger og anbefalinger i forhold til den enkelte sag
  • Generelle bemærkninger og anbefalinger af områder og problemstillinger, som I med fordel kan/bør sætte fokus på
  • Fokus på de gode eksempler, som evt. kan bruges som afsæt for fælles praksis i afdelingen.

 

Jeg lægger vægt på, at I får et produkt, som danne udgangspunkt for læring, faglig udvikling og opkvalificering samt at bidrage med konkrete ideer og handlingsanvisninger, som I kan bruge fremadrettet. 

 

Kontakt mig og hør nærmere!

 

Jeg tilbyder også…. Arbejdspladskurser…