ICS  ( Integrated children system )

ICS (Integrated children system) er en socialfaglig sagsbehandlings- og udredningsmetode, som er udviklet for at støtte sagsbehandlerens socialfaglige arbejde med udsatte børn og unge og deres familier. Metoden anvendes i hele sagsgangen fra den børnefaglige undersøgelse til udarbejdelse af handleplan og opfølgning på mål for indsatsen

Hovedparten af landets kommuner arbejder ud fra ICS.

I samarbejde med VIA University College og Københavns Proffesionshøjskole underviser jeg i ICS. Det gælder metodekurser for myndighedsrådgivere og metodekursus målrettet ICS-superbrugere.

Børnekatalogets kurser om ICS

Hvis du arbejder i et døgntilbud eller privat opholdssted for børn og unge, vil du i samarbejdet med kommuner møde metoden og dens begreber. Jeg tilbyder en halv eller hel temadag, hvor I kan få en grundig introduktion og viden om metoden, og hvor vi sætter fokus på bl.a.: 

  • Metoden, teorigrundlag og metodens indhold
  • ICS og ICS-trekantens tre domæner
  • ICS og handicap, de nye udredningsværktøjer på børnehandicapområdet
  • Statusbeskrivelser i ICS-systematikken
  • Hvad er myndighedens opgaver og ansvar og hvad er tilbuddets ansvar, f.eks. i forhold til handleplanen
  • Udfordringer med at formulere mål og sammenhæng mellem myndighedens handleplan og tilbuddets behandlingsplan

Se også kursus om handleplaner, indsatsformål og mål 

Kontakt mig, så sammensætter vi et program, som passer til jeres behov.

Jeg tilbyder også…. Arbejdspladskurser…