Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og nødvendige merudgifter

 

Måske har I brug for en opdatering på reglerne eller nye medarbejdere, som har brug for en grundig gennemgang af reglerne?

 

Der sker løbende udvikling på området og der kommer jævnligt nye principafgørelser fra Ankestyrelsen, som er relevant og vigtigt at få indarbejdet i praksis.

 

Vi kommer omkring reglerne, udfordringerne og inddrager nyeste praksis fra Ankestyrelsen, og stiller skarpt på f.eks.:

  • Vurdering af barnets funktionsevne i forhold målgruppevurderingen
  • Udfordringer om dokumentation og sandsynliggørelse
  • De centrale begreber, f.eks. nødvendig, forsørgelsesudgifter, mest hensigtsmæssigt
  • De forskellige typer af merudgifter, herunder dækning af merudgifter til driftsudgifter til handicapbil
  • Aflastning og afgrænsning mellem servicelovens § 84 og § 41
  • Vurdering af behovet for kompensation for tabt arbejdsfortjeneste
  • Beregningsgrundlag
  • Beregning af ydelsen, også til selvstændige samt ydelsesloft
  • Ophør og afvikling

 

Kontakt mig og hør nærmere!

 

Jeg tilbyder også…. Arbejdspladskurser…