Styrk din rolle som faglig koordinator


Udtalelser fra deltagere i forløbet i efteråret 2015

Elma Kristensen, koordinator, Borger og
Social Service, Hillerød Kommune

“Jeg er blevet mere klar på, hvilke muligheder og dilemmaer der ligger i funktionen som koordinator.
Efter andet seminar har jeg taget initiativ til i dialog med rådgiverne om at ændre på vores mødestruktur i det nye år.
Kurset giver plads til refleksion, og jeg føler mig tryg ved at byde ind med egne oplevelser og refleksioner.
Kurset er godt skruet sammen, og temaerne er relevante.”


Pia Stab, faglig koordinator,
Familieplejecentret, Aarhus Kommune

“Kurset har mange relevante faglige input, som skærper min faglighed og tilgang til jobbet som faglig koordinator.
Teorien omsættes i praktiske øvelser og metoder. Det kan den enkelte kursist nemt overføre til egen værktøjskasse.
Arbejdet med personlige læringsmål, makkerpar og netværksgrupper understøtter alt sammen den enkeltes mulighed for at holde fast i tanker og refleksioner.
Det kan blive en stor hjælp, når ideer og tanker skal omsættes i praksis under og efter kurset.”


Hanne Kristensen, Specialist
Borgerservice, Randers Kommune

“Jeg kan bruge meget fra kurset. Flere ting er blevet tydeligere. Jeg er blevet mere opmærksom på de grundlæggende spørgsmål: Hvad er vores kompetence? Hvor er vores grænser? Hvornår kan vi sige nej?
Vi er nødt til at kende kriterierne for rollen. Ikke bare ”flyde med strømmen”.
Rent praktisk har kurset inspireret til en ændring af vores mødestruktur. Det har kollegerne taget positivt imod.
De praktiske øvelser i kursusforløbet er gode og lærerige.”


Lene Simony, faglig koordinator,
Familier og Sundhed, Hillerød Kommune

“Kurset sætter processer i gang, som jeg kan reflektere over imellem kursusdagene.
Jeg bliver bedre til at udfylde det råderum, der ligger i koordinatorstillingen.

Jeg har reflekteret over mine opgaver og fået værktøjer til hvordan, jeg kan medtænke og inddrage teamet.
Det er lærerigt at få indblik i, hvordan koordinatorer fra andre kommuner arbejder med rollen.
Oplæggene på kurset er relevante, og materialet bliver en god opslagsbog.”