Den nye Persondatafordning trådte i kraft den 25. maj 2018.
I den forbindelse gør vi dig opmærksom på, at vi passer godt på de oplysninger, du har givet i forbindelse med din tilmelding til kursusforløbet ”Styrk din rolle som faglig koordinator”.

Vi registrerer de oplysninger, du giver ved at tilmelde dig kursusforløbet. Det drejer sig bl.a om oplysninger om dit navn, din arbejdsplads, mailadresse og tlf. nummer.

Oplysninger om navn, arbejdsplads og mail-adresse videregives til Lars Rasmussen, LR Consult som er kursusleder sammen med Vibeke Larsen/Handicapkonsulent og dit fulde navn vil blive videregivet til kursusstedet i forbindelse med booking af overnatning i forbindelse med kursusforløbet.

Desuden udsendes en deltagerliste til de kursister, som er tilmeldt det aktuelle kursusforløb med navn, funktion og arbejdsplads.

 

Derudover videregiver vi under ingen omstændigheder dine informationer til tredjepart

 

Du er til enhver tid berettiget til at anmode om at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig med hvilke formål vi behandler oplysningerne og hvorfra oplysningerne kommer.

 

Sletning

Du har ret til at få slettet dine persondata hos os, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, og vi ikke har grund til at opbevare dine oplysninger af andre grunde.

 

Begrænsning

Du har ret til at få begrænset behandling af dine persondata, således at Vibeke Larsen/Handicapkonsulent kan behandle dem i en begrænset periode.