Nyt kursusforløb  starter efterår 2020

Tilmeld til kursus  Udtalelser fra deltagere  Download kursusbeskrivelsen som PDF


Styrk din rolle som faglig koordinator

Dilemmaer, udfordringer og muligheder i rollen som faglig koordinator.

Rollen som koordinator rummer mange udfordringer. Ofte kræver den, at man kan lede uden formel kompetence. Det betyder, at koordinatoren skal kunne navigere. Men det afhænger i lige så høj grad af den nærmeste leder og teamet. De uformelle spilleregler styrer meget.

Det rejser spørgsmål som:
 • Hvor hører jeg mest til – hos lederen eller hos medarbejdergruppen?
 • Hvordan håndterer jeg modsatrettede forventninger?
 • Hvordan kan jeg fremme det, jeg brænder for?
 • Hvordan får jeg skabt et godt team?
Kurset er for dig, der:
 • Vil udvikle dit arbejde som faglig koordinator.
 • Arbejder inden for det sociale område, borgerservice eller jobcenter.
 • Har brug for konkrete redskaber og metoder til teamledelse og formidling.
 • Ønsker at finde nye perspektiver og veje til at støtte dig selv og dit team.
 • Har brug for viden og inspiration fra andre faglige koordinatorer i samme situation.
Udgangspunkt i praksis

Som kursusdeltager får du en praktisk orienteret viden allerede fra første kursusdag.
Krumtappen er din afprøvning i praksis. At finde det, der fungerer bedst for dig i din situation.
Vi bruger mange forskellige metoder:  korte oplæg, fælles refleksion, praktiske øvelser, arbejde med sparringspartnere og netværk. Under forløbet udvikler du en plan for egen udvikling.

Om forløbet

Kurset løber over 4 måneder og består af 6 hele kursusdage fordelt på 3 internater af 2 dage. Der bliver god mulighed for at bruge den nye viden i praksis under forløbet. Forløbet har fokus på udvikling, læring og  arbejde i netværk og er ikke en formel uddannelse med en stor opgave og eksamen. Ved kursets afslutning får du et kursusbevis.

Indhold og uddybning af forløbet.

A.  Den faglige koordinator i organisationen
 • Koordinatorens vilkår og udfordringer i lyset af sagstal og arbejdspres.
 • De løbende organisations- og ledelsesændringers konsekvenser.
 • At lede uden formel ledelseskompetence.
 • Koordinatorens som formidler.
 • Håndtering af viden fra ledelse og medarbejdere.
 • Koordinatorens rolle i ledelse af arbejde med høje kvalitetskrav og omfattende dokumentation.
 • Koordinatorens opgaver i praksis.
 • Indflydelsesmuligheder.
 • Personlige mål, motiver og udfordringer.
 • Hvor vil du sætte ind og hvordan?
B.  Teamledelse og vidensdeling
 • Det velfungerende teams kendetegn.
 • Veje til at fremme den gode dialog.
 • Teamlederens udfordringer og handlemuligheder.
 • Håndtering af konflikter i teamet.
 • Mægling i praksis.
 • Mødefacilitering – bedre møder.
 • Fælles refleksion og læring i teamet.
 • Videndeling – hvordan kan det gøres i praksis?

Tid og sted

Sted:

Frederik VI’s hotel

Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV.

www.frederik6hotel.dk

Forløbet afholdes på følgende dage

21. – 22. oktober 2020 (seminar/internat)

25. – 26. november 2020  (seminar/internat)

20. – 21. januar 2021  (seminar/internat)


Tilmelding, holdstørrelse og pris

Vi prioriterer et tæt forløb. Holdet er med maksimum 14 deltagere.

Pris:  kr. 19.000 + moms (prisen dækker ophold med overnatning i enkeltværelse, forplejning og kursusmaterialer)

Tilmelding senest den 15. september 2020 (Efter denne dato – kontakt os for information om ledige pladser)

Tilmeldingen er herefter bindende.

Tilmeld dig ved at klikke på knappen herunder.

Tilmeld til kursus

Kurset kan nu også rekvireres som arbejdspladskursus. Kontakt os for nærmere information.

Undervisere og kontakt

Kurset udbydes i samarbejde mellem Vibeke Larsen/Handicapkonsulent og LR consult.

Hvis du ønsker at vide mere om kurset, er du velkommen til at kontakte os. Vi deltager begge i hele forløbet.

Vibeke Larsen

Tlf. 2513 6360, mail: mail@vhlarsen.dk  web: www.vhlarsen.dk

Find mig på Linkedin her: Vibeke Larsen på Linkedin

 • Socialrådgiver med mere end 30 års erfaring.
 • Erfaring fra kommunal forvaltning som afdelingsleder i familieafdeling.
 • Faglig koordinator hos Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet.
 • Eget konsulentfirma siden 2013
 • Arbejder med sagssupervision, kursusvirksomhed, sagsgennemgang, implementering af nye metoder mm.

Lars Rasmussen

Tlf. 7463 0827, mail: lars@lrconsult.dk  web: www.lrconsult.dk

 • Uddannet cand.scient.pol.
 • Tidligere ansat som souschef i familierådgivning, lektor ved social højskole og projekleder.
 • Har i 25 år drevet konsulentfirmaet LR consult.
 • Arbejder med analyser, projektledelse, dokumentation, kursusvirksomhed  og evalueringsopgaver.

Tilmeld til kursus  Udtalelser fra deltagere  Download kursusbeskrivelsen som PDF