De nye udredningsværktøjer på børnehandicapområdet

Et værktøj, som bygger på ICS, og som blandt andet kan bidrage til:

  • systematisk sagsbehandling
  • en dækkende oplysning af barnets og familiens situation og behov
  • understøtter en helhedsorienteret udredning med fokus på både ressourcer og problemer

I samarbejde med UC-Lillebælt og VIA-UC underviser jeg på kurser om udredningsværktøjet på børnehandicapområdet, som er en del af Socialstyrelsens Børnekatalog 2019.

Børnekatalogets kurser

I forbindelse med sparrings- og supervisionsopgaver er der mulighed for at arbejdet med ICS og udredningsværktøjet kan indgå, fx. med anvendelse af ICS-magneter og øvrige ICS-redskaber. Se tilbud om sagssupervision

Se også kursus om Handleplaner, indsatsformål og mål

Jeg tilbyder også…. Arbejdspladskurser…