Socialrådgiver, handicapkonsulent og underviser

 

Velkommen til min hjemmeside!

Jeg tilbyder undervisning og konsulentbistand inden for handicapområdet og det psykosociale område.

I mere end 25 år har jeg beskæftiget mig med handicapområdet. Mit erfaringsgrundlag stammer fra mit arbejde som socialrådgiver og mellemleder i kommunal forvaltning, som socialrådgiver og konsulent i flere statslige rådgivningstilbud. Derudover har jeg igennem årene samarbejdet med en række handicaporganisationer.

Jeg har således et godt overblik over området, stor viden om og erfaring med lovgivning og omsætning af loven i praksis samt erfaring med faglig udvikling af metoder i praksis.

Mine tilbud retter sig blandt andet mod kommunale forvaltninger på børne- og ungeområdet og på voksenhandicapområdet, døgninstitutioner og opholdssteder. Jeg tilbyder også foredrag og konsulentbistand til handicaporganisationer og foreninger.

Se mere om mine kursustilbud, f.eks om arbejdet med handleplaner, indsatsformål og mål, de nye udredningsværktøjer på børnehandicapområdet eller mine tilbud om sagssupervision eller sagsgennemgang – eller tilbud til handicapforeninger.

Derudover udbyder jeg i samarbejde med LR-Consult, v. Lars Rasmussen et kursustilbud for faglige koordinatorer inden for det sociale område. Et kursus, som sætter fokus på mange af de dilemmaer og udfordringer, man står i som faglig koordinator.

Aktuelt indgår jeg desuden i et projektarbejde sammen med Udviklingskonsulent Lise Smedegaard og flere private dagtilbud/dagplejere. Et projekt, som er finansieret af Socialministeriet, og som har til formål at udvikle den pædagogiske praksis i forhold til børn, som er særligt sensitive, samt udvikle praksis for videndeling, sparring, dokumentation og refleksion.

Endelig indgår jeg i et samarbejde med Det Unikke Barn og en række andre fagpersoner, hvor vi til sammen tilbyder en bred vifte af temaer – se mere i Inspirationskataloget.