Socialrådgiver, handicapkonsulent og underviser

 

Velkommen til min hjemmeside!

Jeg tilbyder undervisning og konsulentbistand inden for handicapområdet og det psykosociale område.

I 30 år har jeg beskæftiget mig med handicapområdet.

Mit erfaringsgrundlag stammer fra mit arbejde som socialrådgiver og mellemleder i kommunal forvaltning, som socialrådgiver og konsulent i flere statslige rådgivningstilbud. Derudover har jeg igennem årene samarbejdet med en række handicaporganisationer.

Jeg har således et godt overblik over området, stor viden om og erfaring med lovgivning og omsætning af loven i praksis samt erfaring med faglig udvikling af metoder i praksis.

Mine tilbud retter sig blandt andet mod kommunale forvaltninger på børne- og ungeområdet og på voksenhandicapområdet, døgninstitutioner og opholdssteder. Jeg tilbyder også foredrag og konsulentbistand til handicaporganisationer og foreninger.


Jeg tilbyder

Se mere om mine kursustilbud, f.eks om arbejdet med hjemmetræning, handleplaner, indsatsformål og mål, udredningsværktøjer på børnehandicapområdet eller mine tilbud om sagssupervision eller sagsgennemgang – eller tilbud til handicapforeninger.


Åbne kurser

NYT KURSUSFORLØB STARTER JANUAR 2018

Jeg udbyder i samarbejde med LR-Consult, v. Lars Rasmussen et kursustilbud for faglige koordinatorer som arbejder inden for det sociale område, borgerservice eller jobcenter. Et kursus, som sætter fokus på mange af de dilemmaer og udfordringer, man står i som faglig koordinator.

Udtalelse fra en deltager efterår 2015:
“Jeg kan bruge meget fra kurset. Flere ting er blevet tydeligere. Jeg er blevet mere opmærksom på de grundlæggende spørgsmål: Hvad er vores kompetence? Hvor er vores grænser? Hvornår kan vi sige nej?”

Læs flere udtalelser her

HJEMMETRÆNING – SERVICELOVENS § 32A

Via COK udbyder jeg to forskellig kurser om servicelovens regler om hjemmetræning. Dels et ét dags kursus, som giver dig overblik over lovgivningen, herunder udredning efter Servicelovens § 32 og reglerne om hjemmetræning efter § 32. Det andet kursus er et dybdegående kursus, som jeg afholder sammen med ergoterapeut Pernille Kvist fra Ergoment. Her har vi fokus på de faglige vurderinger, på hvordan vi vurderer om den konkrete træningsmetode matcher barnets behov, formå og mål.

Hjemmetræning § 32: dokumentationspraksis, metoder og faglige vurderinger 

Hjemmetræning efter Servicelovens § 32 og 32a


Andet

Jeg indgår i øvrigt i forskellige samarbejder, blandt andet med Pernille Kvist, som ejer firmaet Ergoment, som udbyder det forskningsbaserede og kvalitetssikrede træningskoncept Akrobat®, målrettet børn og unge med særlige behov. Her indgår jeg i fagligt netværk og som faglig sparringspartner for Akrobats konsulenter – www.akrobathome.dk/terapeuter/

Derudover indgår jeg i et samarbejde med Det Unikke Barn og en række andre fagpersoner, hvor vi til sammen tilbyder en bred vifte af temaer – se mere i Inspirationskataloget.

Endelig indgår jeg i et samarbejde med socialrådgiver Søren Møller Petersen i forhold til kurset “Komplekse enkeltsager – social og beskæftigelse”, et kursus som udbydes gennem COK . Se mere her: http://www.cok.dk/komplekse-enkeltsager-social-beskaeftigelse